Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp năm 2024 – 2025 giúp thầy cô đưa ra những lời nhận xét, đánh giá về 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo.

Bạn đang đọc: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách)

Với những lời nhận xét, góp ý môn HĐTN, HN 9 chi tiết từng nội dung, từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể sẽ góp phần cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 năm 2024 – 2025 trước khi đưa vào giảng dạy đại trà. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm góp ý SGK lớp 9 môn Ngữ văn, Lịch sử – Địa lí, Giáo dục thể chất, Công nghệ 9. Vậy mời thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

  Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Kết nối tri thức

  ĐƠN VỊ…………………
  TRƯỜNG THCS ……

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
  MÔN HĐTNHN; LỚP 9
  BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  Họ và tên giáo viên: …………………………

  Đơn vị công tác:Trường THCS………………

  Nội dung góp ý:

  Tên bài

  Trang/dòng

  Nội dung

  hiện tại

  Đề nghị

  chỉnh sửa

  do đề xuất

  Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường.

  44

  Bài 2. Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

  Bài 2. Bảo vệ môi trường.

  Bảo vệ phải đi đôi.

  Với việc phòng chống

  ….., ngày …. tháng …. năm ….

  GIÁO VIÊN

  Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Chân trời sáng tạo

  Góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 – Bản 1

  Mẫu 1:

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
  MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 9
  Bản mẫu sách giáo khoa: Chân trời sáng tạo (bản 1)

  Thông tin giáo viên góp ý:

  Họ và tên: …………………………………

  Đơn vị công tác: …………………………

  Nội dung góp ý

  Tên bài

  Trang/dòng

  Nội dung hiện tại

  Đề nghị chỉnh sửa

  do đề xuất

  Chủ đề 1: Tự tạo động lực và ứng phó với áp lực trong cuộc sống

  Nhiệm vụ 2, mục 3, trang 9, phần gợi ý

  “Sự kì vọng cao của chính bản thân về mục tiêu mong muốn”

  “Sự kì vọng cao của chính bản thân về mục tiêu đặt ra

  Học sinh hiểu rõ nghĩa.

  Chủ đề 1: Tự tạo động lực và ứng phó với áp lực trong cuộc sống

  Nhiệm vụ 2 và 3, trang 9 và 10

  Sử dụng từ “ứng phó”

  Thay thế bằng từ “giải quyết”

  Học sinh hiểu rõ nghĩa.

  Chủ đề 2: Giao tiếp, ứng xử tích cực

  Nhiệm vụ 1, mục 3, trang 17

  “Gương mặt không biểu cảm khi nói”

  “Gương mặt chưa biểu cảm khi nói”

  Vì từ “không” có nghĩa sẽ là không có gì cả. Thế nhưng, trong thực tế, một số người vẫn nghĩ biểu cảm là điều không cần thiết nên họ chưa thực hiện.

  Chủ đề 3: Góp phần xây dựng văn hóa nhà trường

  Nhiệm vụ 3, trang 25

  Sử dụng cụm từ “cách sống hài hòa”

  Thay thế bằng từ “thái độ ứng xử hài hòa”

  Học sinh hiểu rõ nghĩa.

  Chủ đề 3: Góp phần xây dựng văn hóa nhà trường

  Nhiệm vụ 4, trang 26

  Sử dụng cụm từ “phòng chống bắt nạt học đường”

  Thay thế bằng từ “phòng chống bạo lực học đường”

  Cụm từ này thân quen với các em học sinh.

  Chủ đề 3: Góp phần xây dựng văn hóa nhà trường

  Nhiệm vụ 6, mục 2, phần gợi ý “2.Kế hoạch chi tiết”, trang 27

  Sử dụng các từ “dao, liềm”

  Lược bỏ

  Vì các từ này này gợi tính chất bạo lực.

  Chủ đề 3: Góp phần xây dựng văn hóa nhà trường

  Nhiệm vụ 7, mục 3, phần lưu ý, trang 29

  Sử dụng từ “sự tự hào”

  Thay thế bằng từ “niềm tự hào”

  Học sinh hiểu rõ nghĩa.

  Chủ đề 4: Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

  Mục tiêu, trang 31

  Nhiệm vụ 5, trang 36

  Mục tiêu “Thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao”

  Thay thế “Thực hiện có trách nhiệm vai trò của bản thân với gia đình”

  Giúp học sinh nhận ra được vị trí của bản thân trong gia đình. Từ đó, giúp học sinh thực hiện một cách có ý thức.

  Chủ đề 5: Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình

  Nhan đề

  Sử dụng “ngân sách”

  Thay thế bằng “khoản thu – chi”

  Thuật ngữ gần gũi với học sinh.

  Chủ đề 5: Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình

  Nhiệm vụ 1, mục 3, phần gợi ý, Hình 4, trang 41

  Có nguồn tài chính ổn định

  nguồn thu – chi cá nhân.

  Đối với học sinh nhiệm vụ chính là học tập để phát triển bản thân. Vì thế, ngân sách tài chính của cá nhân không thể ổn định được.

  Chủ đề 5: Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình

  Nhiệm vụ 4, mục 1, trang 43

  Bố mẹ ơi, liệu nhà mình có thể tìm nguồn hàng để bán hàng trên mạng được không ạ?

  Bố mẹ ơi, cho con góp phần làm thêm việc để giúp gia đình phát triển kinh tế được không?

  Không phải gia đình nào cũng kinh doanh trên mạng được. ở Nông thôn vùng sâu, xa vẫn có thể phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều cách đặc trưng.

  Chủ đề 6: Xây dựng mạng lưới thực hiện các hoạt động cồng đồng

  Nhan đề

  Sử dụng “mạng lưới”

  Thay thế bằng “các mối quan hệ”

  Thuật ngữ gần gũi với học sinh.

  Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước

  Nhiệm vụ 1, trang 55, phần gợi ý – nguyên nhân

  Sử dụng “Đốt rơm rạ”

  Thay thế bằng “khói nhà máy, khói phương tiện giao thông”

  Vì hiện nay học sinh sinh ra và lớn lên ở thành phố không tiếp cận với việc đốt rơm rạ sau mùa thu hoạch.

  Chủ đề 8: Tìm hiểu những nghề em quan tâm

  Không có nội dung góp ý

  Chủ đề 9: Xác định con đường cho bản thân sau trung học cơ sở

  Không có nội dung góp ý

  …………., ngày…. tháng…. năm….

  Mẫu 2:

  ĐƠN VỊ TRƯỜNG
  TH & THCS……

  CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập Tự do Hạnh phúc

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
  MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
  BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (BẢN 1)

  Họ và tên giáo viên: ……………………………………..

  Đơn vị công tác: Trường TH & THCS………………

  Nội dung góp ý

  Tên bài

  Trang/dòng

  Nội dung

  hiện tại

  Đề nghị

  chỉnh sửa

  do đề xuất

  Chủ đề 5: Xây dựng ngân sách cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình

  Trang 41. Gợi ý, Hình 4

  Mục 3 Trao đổi lợi ích của xây dựng ngân sách cá nhân

  Trang 43. Nhiệm vụ 4. Mục 1

  Có nguồn tài chính ổn định

  Bố mẹ ơi, liệu nhà mình có thể tìm nguồn hàng để bán hàng trên mạng được không a.?

  Có nguồn ngân sách cá nhân.

  Bố mẹ ơi, cho con góp phần làm thêm việc để giúp gia đình phát triển kinh tế được không ?

  Vấn đề ăn học của học sinh là chủ yếu ổn định. Ngân sách tài chính của cá nhân không thể ổn định được.

  Không phải gia đình nào cũng kinh doanh trên mạng được. ở Nông thôn vùng sâu, xa vẫn có thể phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều cách đặc trưng.

  ….., ngày …. tháng …. năm ….

  GIÁO VIÊN

  Góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 – Bản 2

  Mẫu 1:

  TỔNG HỢP GÓP Ý BẢN MÂU SÁCH GIÁO KHOA
  (Kèm theo Công văn số 2773/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 31 tháng 10 năm 2023)
  TỔNG HỢP GÓP Ý BẢN MÂU SÁCH GIÁO KHOA
  Môn: HĐTN, HN; Lớp: 9
  Bản mẫu sách giáo khoa: chân trời sáng tạo – Bản 2

  NỘI DUNG GÓP Ý

  Tên bài

  Trang/dòng

  Nội dung hiện tại

  Nội dung chỉnh sửa

  Lí do đề xuất

  Thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống

  17

  Tình huống 3:

  Ba mẹ H vừa đón bà về cùng để tiện chăm sóc bà bị bệnh. Việc này làm thay đổi sinh hoạt hằng ngày của gia đình H

  Chỉnh sữa vế này: …….

  Việc này làm thay đổi sinh hoạt hằng ngày của gia đình H

  Nội dung chưa phù hợp với sự tôn trọng người lớn tuổi

  ….., ngày …. tháng …. năm ….

  GIÁO VIÊN

  Mẫu 2:

  ĐƠN VỊ TRƯỜNG
  TH & THCS……

  CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập Tự do Hạnh phúc

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
  MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
  BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (BẢN 2)

  Họ và tên giáo viên: ……………………………………..

  Đơn vị công tác: Trường TH & THCS……………….

  Nội dung góp ý

  Tên bài

  Trang/dòng

  Nội dung

  hiện tại

  Đề nghị

  chỉnh sửa

  do đề xuất

  Chủ đề 4: Góp phần chăm lo hạnh phúc và góp phần phát triển kinh tế gia đình

  Trang 37

  Hoạt động 6.

  Xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí / Bảng ngân sách cá nhân của K trong một tháng

  – Ăn sáng 300,000 đồng

  – Quà sinh nhật bố; 20,000 đồng

  – Đóng góp quĩ cứu trợ 3000 đồng

  Số tiền tết kiệm trong một tháng quá nhỏ, không tạo được hứng thú.

  Số tiền cứu trợ quá lớn so với học sinh là đối tượng không có ngân sách ổn định.

  Chủ đề 3:

  Thực hiện hoạt động giáo dục trong nhà trường

  Trang 25

  Hoạt động 3/ Mục 2. Bảng khảo sát mục 1; Em nhận thức được hậu quả của hiện tượng bắt nạt học đường đối với cá nhân và xã hội

  Em nhận thức được hậu quả của hành vi bắt nạt học đường đối với cá nhân và xã hội

  Sử dụng từ hành vi chính xác và xác định đúng phạm vi đối tượng người gây ra hậu quả.

  ….., ngày …. tháng …. năm ….

  GIÁO VIÊN

  Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Cánh diều

  ĐƠN VỊ…………………
  TRƯỜNG THCS ……

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
  MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
  BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

  Họ và tên giáo viên: …………………………

  Đơn vị công tác:Trường THCS………………

  Nội dung góp ý:

  Tên bài

  Trang/dòng

  Nội dung

  hiện tại

  Đề nghị

  chỉnh sửa

  do đề xuất

  Xây dựng

  Nhân cách

  Cá nhân

  35-36

  Hoạt động 4 có 4 tình huống đóng vai

  Bớt tình huống

  Do có nhiều tình huống không đảm bảo thời gian.

  Công việc

  Gia đình

  53-54

  Mục 1. Chia sẽ cách tổ chức sắp xếp công việc trong gia đình.

  Mục 4: Thực hiện giải quyết bất đồng

  Trong quan hệ gia đình

  Giảm bớt tranh ảnh

  Giúp các em liên hệ thực tế đến bản thân và có quyết định phù hợp khi lựa chọn công việc trong gia đình

  ….., ngày …. tháng …. năm ….

  GIÁO VIÊN


  GIÁO VIÊN

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *