Soạn bài Cộng đồng và cá thể Kết nối tri thức

Soạn bài Cộng đồng và cá thể Kết nối tri thức

Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 11: Cộng đồng và cá thể, với những kiến thức vô cùng hữu ích.

Bạn đang đọc: Soạn bài Cộng đồng và cá thể Kết nối tri thức

Soạn bài Cộng đồng và cá thể Kết nối tri thức

Soạn bài Cộng đồng và cá thể

Bạn đọc hãy cùng tham khảo để chuẩn bị bài nhanh nhất. Hãy cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây.

Soạn văn 11: Cộng đồng và cá thể

  Soạn bài Cộng đồng và cá thể

  Trước khi đọc

  Câu 1. Nêu những ấn tượng nảy sinh khi bạn nghĩ về khái niệm “cộng đồng”.

  Cộng đồng bao gồm nhiều cá thể cùng chung sống, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.

  Câu 2. Hãy chia sẻ những suy nghĩ chân thật về bản chất và niềm mong muốn về một môi trường sống có thể giúp bạn phát huy được năng lực của mình.

  Môi trường phù hợp với tính cách của bản thân, có những người yêu mến, được tạo điều kiện để phát triển năng lực cá nhân.

  Sau khi đọc

  Câu 1. Xác định nội dung trọng tâm của văn bản và nêu các căn cứ cho phép bạn xác định như vậy.

  – Nội dung trọng tâm của văn bản: bàn về mối quan hệ giữa cộng đồng và cá thể, nhận diện những biến động tiêu cực của mối quan hệ đó trong xã hội hiện đại; chỉ ra một số nhân tố tích cực đảm bảo cho sự phát triển hài hòa của mối quan hệ cộng đồng và cá thể trong tương lai.

  – Căn cứ: nhan đề văn bản, các luận điểm chính,…

  Câu 2. Tóm tắt những luận điểm cơ bản được triển khai trong văn bản.

  • Căn cước và ý nghĩa tồn tại của mỗi cá thể trước hết do cộng đồng quy định.
  • Cái làm nên giá trị của một cá thể phụ thuộc trước hết vào việc cá thể đó giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác.
  • Một cá thể đơn lẻ không thể thiếu mảnh đất dinh dưỡng củ cộng đồng, ngược lại cộng đồng không thể phát triển nếu thiếu hoạt động của những cá thể sáng tạo.
  • Cộng đồng lành mạnh là cộng đồng khuyến khích tính độc lập của cá thể, đồng thời đảm bảo sự liên kết bên trong giữa các cá thể để làm nên xã hội.
  • Trong thời đại ngày nay, cộng đồng đang bị yếu dần đi vì vai trò dẫn dắt, sáng tạo của các cá thể phần nào bị lu mờ, trong khi đó các chế độ độc tài “xuất hiện và được dung dưỡng”
  • Cộng đồng sẽ khỏe mạnh trở lại với việc “phân công lao động” có kế hoạch, tạo điều kiện cho sự phát triển của các cá thể, cũng là tạo điều kiện cho cộng đồng có bước phát triển mới.

  Câu 3. Sự phụ thuộc của một cá thể vào cộng đồng đã được tác giả ghi nhận qua những bằng chứng nào? Trước những bằng chứng đó, tác giả đã thể hiện cách tư duy khác biệt về vấn đề ra sao?

  – Trong một bối cảnh mà người ta không nói nhiều về tự do cá nhân, quyền của con người cá nhân, đóng góp của cá nhân, tác giả lại ngay từ đầu khẳng định sự phụ thuộc của cá thể vào cộng đồng.

  – Tác giả là người có những đóng góp lớn cho sự phát triển khoa học thế giới nhưng lại nghĩ đến sự mang ơn vì được sống trong cộng đồng loài người.

  – Nhà khoa học thường mải mê nghiên cứu theo sự thúc đẩy lí do chuyên môn, đôi khi không nghĩ đến tính thực dụng của kết quả, nhưng ở đây An-be Anh-xtanh lại thường nghĩ đến vấn đề tình cảm, suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác.

  Câu 4. Tác giả đã sử dụng lí lẽ gì để khẳng định vai trò của những cá thể sáng tạo đối với sự phát triển của xã hội?

  – “tất cả tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức mà chúng ta nhận được từ cộng đồng đã được tạo dựng bởi những cá thể sáng tạo đơn lẻ”

  – “Chỉ cá thể đơn lẻ mới có tư duy và qua đó tạo ra những giá trị mới cho xã hội”

  – “một cộng đồng lành mạnh là một cộng đồng gắn liền với tính độc lập của những cá thể cũng như với sự liên kết bên trong của xã hội.”

  Câu 5. Toát lên từ mạch ngầm văn bản là những đòi hỏi đối với mỗi cá nhân và đối với cả cộng đồng. Hãy làm rõ những đòi hỏi đó và nếu suy nghĩ của bạn.

  Câu 6. Mặc dù chưa thỏa mãn với những điều còn tồn tại trong thời đại này, tác giả vẫn tin vào tương lai tốt đẹp của nền văn minh nhân loại. Cơ sở để xác lập niềm tin ấy là gì?

  Câu 7. Những nhận định khái quát của tác giả về “thời đại mà chúng ta đang sống” được phát biểu từ khoảng giữa thế kỉ XX. Hiện nay, những nhận định đó có còn phù hợp với thực tế nữa không? Vì sao?

  Kết nối đọc – viết

  Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu những điều bạn thấy cần nghĩ tiếp với An-be Anh-xtanh về vấn đề “Cộng đồng và cá thể”.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *