Tiếng Anh 8 Unit 5: Project

Tiếng Anh 8 Unit 5: Project

Soạn Tiếng Anh 8 Unit 5: Project giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 59 SGK Tiếng Anh 8 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 bài Unit 5: Our customs and traditions.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 8 Unit 5: Project

Soạn Unit 5 Our customs and traditions còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 8 – Global Success Tập 1. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 8 Unit 5: Project

  Bài 1

  Choose a custom or tradition practised in your home town. (Chọn một phong tục hoặc truyền thống được thực hành ở thành phố quê hương của bạn.)

  Trả lời:

  Hung Kings’ Festival (Giỗ tổ Hùng Vương)

  Bài 2

  Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it. (Tìm kiếm thông tin về phong tục hoặc truyền thống đó. Bạn có thể hỏi cha mẹ hoặc ông bà của bạn về điều đó.)

  Use the following guiding questions: (Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn sau:)

  • What is the custom / tradition?
  • Who practises it?
  • Where and when do people practise it?
  • What do people do?
  • Why do people practise that custom / tradition?

  Hướng dẫn dịch:

  • Phong tục/ Truyền thống đó là gì?
  • Ai thực hiện nó?
  • Ở đâu và khi nào mọi người thực hiện nó?
  • Mọi người làm gì?
  • Tại sao người ta thực hiện phong tục/ truyền thống đó?

  Trả lời:

  Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation. The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient and modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh Chung (square cake) and Banh Giay (circle cake) are also prepared to remind people of the Lang Lieu Legend. It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people.

  Hướng dẫn dịch:

  Hằng năm, hàng ngàn du khách khắp đất nước tham gia vào một lễ hội toàn quốc – Lễ hội Đền Hùng. Đây là một dịp lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, người đã có công dựng nước. Lễ Hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, những phần lễ chính sẽ diễn ra vào ngày 10, vào ngày đó thì người Việt sẽ được nghỉ làm. Phần lễ chính diễn ra tại Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Linh tỉnh Phú Thọ. Rất nhiều lá cờ cổ và cờ hiện đại được treo khắp dọc đường đến đề), có rất nhiều trò chơi như đánh đu, thi nấu cơm, cờ người. Bánh chưng và Bánh giày cũng được chuẩn bị để mọi người nhớ về truyền thuyết Lang Liêu. Không ngoa khi nói rằng Lễ hội Đền Hùng là lễ hội quan trọng và linh thiêng nhất của người Việt.

  Bài 3

  Report your findings to your class. You can use visual aids to illustrate your report. (Báo cáo những phát hiện của bạn cho lớp học của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương tiện trực quan để minh họa cho báo cáo của mình.)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *