Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

Giải Toán lớp 7 trang 42 tập 1 Cánh diều giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để trả lời câu hỏi luyện tập và 5 bài tập cuối bài trong SGK bài 2 Tập hợp R các số thực.

Bạn đang đọc: Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

Toán 7 Cánh diều tập 1 trang 42 được biên soạn với các lời giải chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 7 tập 1. Giải Toán 7 Tập hợp R các số thực là tài liệu cực kì hữu ích hỗ trợ các em học sinh trong quá trình giải bài tập. Đồng thời phụ huynh có thể sử dụng để hướng dẫn con em học tập và đổi mới phương pháp giải phù hợp hơn.

Giải Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Giải Luyện tập Toán 7 Bài 2 SGK Cánh Diều

  Luyện tập 1

  Tìm số đối của mỗi số sau: Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Gợi ý đáp án

  Số đối của số Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực là số Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Số đối của số -0,5 là số 0,5

  Số đối của số Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực là số Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Luyện tập 2

  So sánh hai số thực sau:

  a) 1,(375) và Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  b) -1,(27) và -1,272

  Gợi ý đáp án 

  a) Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực ; 1,(375) = 1,375375…

  Ta thấy kể từ trái sang phải, chữ số hàng phần mười, phần trăm, phần nghìn của hai số này giống nhau và cặp chữ số cùng hàng đầu tiên khác nhau là cặp chữ số ở vị trí hàng phần chục nghìn.

  Do 3 > 0 => 1,375375… > 1,3750 hay 1,(375) > Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  b) Ta có: –1,(27) = –1,2727… và –1,272 = –1,2720

  Hai số này là hai số thập phân âm nên ta đi so sánh hai số đối của chúng.

  Số đối của –1,2727… là 1,2727…

  Số đối của –1,2720 là 1,2720

  Ta thấy kể từ trái sang phải, cặp chữ số cùng hàng đầu tiên khác nhau là cặp chữ số ở vị trí hàng phần chục nghìn.

  Do 7 > 0 => 1,2727… > 1,2720 => –1,2727…

  Hay –1,(27)

  Giải Toán 7 trang 42 Cánh diều – Tập 1

  Bài 1

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

  a) Nếu Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực thì Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  b) Nếu Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực thì Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  c) Nếu Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực thì Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  d) Nếu Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực thì Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Gợi ý đáp án

  a) Đúng vì 1 số nguyên cũng là số thực

  b) Đúng vì 1 số hữu tỉ cũng là số thực

  c) Sai vì 1 số thực có thể không là số nguyên

  d) Sai vì 1 số thực có thể là số hữu tỉ hoặc không là số hữu tỉ

  Bài 2

  Tìm số đối của mỗi số sau:

  Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Gợi ý đáp án

  Số đối của Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  lần lượt là: Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Bài 3

  So sánh:

  a) -1,(81) và -1,812;

  Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  c) – 48,075…. và – 48,275….;

  Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Gợi ý đáp án

  a) Ta có: 1,(81) = 1,8181…

  Vì 1,8181… > 1,812 nên -1,8181…

  b) Ta có: Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Vì 2,142857….> 2,142 nên Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực 2,142″ width=”96″ height=”41″ data-type=”0″ data-latex=”2frac{1}{7} > 2,142″ data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=2%5Cfrac%7B1%7D%7B7%7D%20%3E%202%2C142″>

  c) Vì 48,075… – 48,275…

  d) Vì 5

  Bài 4

  Tìm chữ số thích hợp cho vào chỗ trống

  Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Gợi ý đáp án

  Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

  Bài 5

  a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

  -2,63…; 3,(3); -2,75…; 4,62.

  b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

  1,371…; 2,065; 2,056…; -0,078…; 1,(37).

  Gợi ý đáp án

  a) Ta có: -2,63…; -2,75

  3,(3); 4,62 > 0

  Vì 2,63… -2,75

  Mà 3,(3)

  Nên -2,75

  Vậy các số trên theo thứ tự tăng dần là: -2,75 ; -2,63…; 3,(3) ; 4,62

  b) Ta có: -0,078

  1,371…; 2,065; 2,056…; 1,(37) > 0

  Ta có: 1,(37) = 1,3737….

  Ta được: 2,065 > 2,056…> 1,3737…. > 1,371…

  Nên 2,065 > 2,056…> 1,3737…. > 1,371… > -0,078

  Vậy các số trên theo thứ tự giảm dần là: 2,065 ; 2,056…; 1,3737…. ; 1,371… ; -0,078

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *