Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 7 Bài tập cuối chương 2 bao gồm đáp án chi tiết, cùng hướng dẫn giải các bài tập trong SGK Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo trang 45.

Bạn đang đọc: Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

Lời giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trình bày khoa học, biên soạn dễ hiểu, giúp các em nâng cao kỹ năng giải Toán 7, từ đó học tốt môn Toán lớp 7 hơn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Bài tập cuối chương II: Số thực. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 6 Bài tập cuối chương 2 Chân trời sáng tạo

  Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 45 tập 1

  Bài 1

  Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

  a) Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  b) Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  Hướng dn gii:

  – Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

  – Trong tập hợp các số thực, ta cũng có các phép tính với các tính chất tương tự như các phép tính trong tập hợp số hữu tỉ mà ta đã biết.

  – Với hai số thực x, y bất kì, ta luôn có x y hoặc x = y.

  – Số đối của số thực x kí hiệu là -x. Ta có: x + (-x) = 0.

  – Giá trị tuyệt đối của một số thực x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

  Gợi ý đáp án:

  a) Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  b) Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  Bài 2

  Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

  Gợi ý đáp án:

  Ta có: 3,4(24) = 3,4242424….. và 3,(42)=3,4242424….

  Vậy hai số đã cho bằng nhau.

  Chú ý: a,b(cb) = a,(bc).

  Bài 3

  Tính:

  Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Gợi ý đáp án:

  Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Bài 4

  Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

  Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Gợi ý đáp án:

  a) Đúng. Do Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo nên Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  b) Đúng. Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo là số vô tỉ nênToán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  c) Sai. Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo là số hữu tỉ nên Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  d) Đúng. Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo là số vô tỉ nên Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Bài 5

  Tìm x, biết: Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  Hướng dn gii:

  – Khi làm tròn một số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn.

  – Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó ta thực hiện các bước sau:

  + Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

  + Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

  • Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới thêm một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.
  • Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

  Gợi ý đáp án:

  Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Vậy Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Bài 6

  Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

  Gợi ý đáp án:

  Khi làm tròn dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 đến hàng nghìn ta được 8 993 000 người.

  Bài 7

  Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo theo hai cách như sau:

  Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

  Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

  Gợi ý đáp án:

  Cách 1:

  Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Cách 2:

  Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo

  Chú ý:

  Kết quả tính theo 2 cách có thể chênh lệch, tùy thuộc vào cách làm tròn

  Bài 8

  Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kì 1 như sau:

  Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

  Điểm đánh giá giữa kì: 7;

  Điểm đánh giá cuối kì: 10.

  Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

  Gợi ý đáp án:

  Điểm trung bình đánh giá thường xuyên là: Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  Điểm trung bình môn Toán của Bích là: Toán 7 Bài tập cuối chương 2 – Chân trời sáng tạo.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *