Viết đoạn văn tiếng Anh về Tràng An (5 Mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh về Tràng An (5 Mẫu)

Giới thiệu về Tràng An bằng tiếng Anh bao gồm 5 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Với cách viết mạch lạc, rõ ràng từng phần các bạn có thể dễ dàng lựa chọn tham khảo cho bài làm của mình sắp tới.

Bạn đang đọc: Viết đoạn văn tiếng Anh về Tràng An (5 Mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh về Tràng An (5 Mẫu)

TOP 5 mẫu giới thiệu về Tràng An bằng tiếng Anh là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ của mình thêm phong phú. Các bạn hãy đọc kĩ từng đoạn văn rồi suy nghĩ, tham khảo, chứ không sao chép một cách máy móc. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: viết về món ăn yêu thích bằng tiếng Anh, giới thiệu trường Đại học bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về bộ phim Conan, đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách, đoạn văn tiếng Anh về sở thích làm vườn.

Giới thiệu Tràng An bằng tiếng Anh hay nhất

  Viết đoạn văn tiếng Anh về Tràng An

  Tiếng Anh

  Located within Ninh Binh Province of North Vietnam near the southern margin of the Red River Delta, the Trang An Landscape Complex (Trang An) is a mixed cultural and natural property contained mostly within three protected areas; the Hoa Lu Ancient Capital, the Trang An-Tam Coc – Bich Dong Scenic Landscape, and the Hoa Lu Special-Use Forest. The property covers 6,226 hectares within the Trang An limestone massif, and is surrounded by a buffer zone of 6,026 hectares, mostly rural land with rice paddy fields. There are about 14,000 residents, the majority of whom are families involved in subsistence agriculture, but much of the property is uninhabited and in a natural state. Trang An is of global significance as an outstanding humid tropical tower-karst landscape in the final stages of geomorphic evolution. It is composed of a variety of classical karst cones and towers and a network of enclosed depressions connected by an intricate system of subterranean waterways, some of which are navigable by small boats. The area is unique in having been invaded by the sea several times in the recent geological past but is now emergent on land. The blend of towering mountains draped in natural rain forest, with large internal basins and narrow cave passages containing quietly flowing waters, creates an extraordinarily beautiful and tranquil landscape. Archaeological deposits in caves reveal a regionally significant, continuous sequence of human occupation and utilization spanning more than 30,000 years. There is convincing evidence showing how early human groups adapted to changing landscapes in the massif, including some of the most extreme climatic and environmental changes in the planet’s recent history.

  Tiếng Việt

  Nằm trong tỉnh Ninh Bình của miền Bắc Việt Nam, gần rìa phía nam của đồng bằng sông Hồng, Quần thể danh thắng Tràng An (Tràng An) là một tài sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên, chủ yếu nằm trong ba khu bảo tồn; Cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư. Tài sản có diện tích 6.226 ha trong khối núi đá vôi Tràng An, và được bao quanh bởi vùng đệm 6.026 ha, chủ yếu là đất nông thôn với ruộng lúa. Có khoảng 14.000 cư dân, phần lớn là các gia đình làm nông nghiệp tự cung tự cấp, nhưng phần lớn tài sản không có người ở và ở trạng thái tự nhiên. Tràng An có tầm quan trọng toàn cầu như một cảnh quan núi đá vôi nhiệt đới ẩm nổi bật trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa địa mạo. Nó bao gồm một loạt các hình nón và tháp karst cổ điển và một mạng lưới các chỗ trũng khép kín được kết nối bởi một hệ thống đường thủy ngầm phức tạp, một số có thể di chuyển bằng thuyền nhỏ. Khu vực này là duy nhất vì đã bị biển xâm thực nhiều lần trong quá khứ địa chất gần đây nhưng hiện đã nổi lên trên đất liền. Sự pha trộn của những ngọn núi cao chót vót khoác trên mình khu rừng mưa tự nhiên, với những lưu vực rộng lớn bên trong và những hang động hẹp chứa dòng nước lặng lẽ chảy, tạo nên một cảnh quan yên bình và tuyệt đẹp đến lạ thường. Các trầm tích khảo cổ học trong các hang động cho thấy một chuỗi liên tục, có ý nghĩa trong khu vực về sự chiếm đóng và sử dụng của con người kéo dài hơn 30.000 năm. Có bằng chứng thuyết phục cho thấy các nhóm người ban đầu đã thích nghi với sự thay đổi cảnh quan trong khối núi như thế nào, bao gồm một số thay đổi khí hậu và môi trường khắc nghiệt nhất trong lịch sử gần đây của hành tinh.

  Nói về Tràng An bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage. The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long- lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship. The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feati Trang An – Tam Coc – Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificient landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks. As a place of cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 species of flora and fauna. Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang Am Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixec natural and cultural property.

  Tiếng Việt

  Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản. Điểm nổi bật nhất của di tích này là giá trị văn hóa của nó. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra dấu hiệu hoạt động của con người có niên đại gần 30.000 năm. Với lịch sử lâu đời như vậy, Quần thể danh thắng Tràng An là nơi có nhiều đền, chùa và nơi thờ tự. Vẻ đẹp tự nhiên của địa danh cùng với giá trị địa chất là một kỳ tích nổi bật khác Tràng An – Tam Cốc – Bích Động không chỉ có danh lam thắng cảnh thiên nhiên mà còn là khu sinh thái. Hơn nữa, khu vực này nổi tiếng với cảnh quan tráng lệ của những đỉnh núi đá vôi được bao quanh bởi các thung lũng và những tảng đá dựng đứng. Là nơi có giá trị về văn hóa và thiên nhiên, Di sản Tràng An được bảo tồn và gìn giữ rất tốt. Du khách vô cùng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng địa điểm này là nơi sinh sống của hơn 800 loài động thực vật. Đáp ứng các tiêu chí của UNESCO về giá trị nổi bật toàn cầu đối với nhân loại, Quần thể danh thắng Tràng Am đã được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới vào năm 2014 như một tài sản văn hóa và tự nhiên hỗn hợp.

  Giới thiệu về Tràng An bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Trang An Scenic Landscape Complex is a UNESCO World Heritage Site located in the northern province of Ninh Binh, Vietnam. The complex features a stunning landscape of limestone karst peaks, rivers, caves, and temples. Visitors can take a boat tour along the winding waterways, passing through numerous caves and grottos. The limestone cliffs and rock formations create a dramatic backdrop for the tranquil river scenes. In addition to the natural beauty, Trang An also has a rich history and cultural significance. The area was once the capital of Vietnam during the Dinh and Le dynasties, and visitors can explore the ancient temples and pagodas that still stand today. The site is also home to a diverse range of flora and fauna, including many rare and endangered species. It is a popular destination for birdwatchers and nature enthusiasts. Trang An Scenic Landscape Complex is a unique and stunning destination that showcases Vietnam’s natural beauty, rich history, and cultural significance. It is a must-see for anyone traveling to the country.

  Tiếng Việt

  Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận nằm ở phía bắc tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Khu phức hợp có cảnh quan tuyệt đẹp của các đỉnh núi đá vôi, sông, hang động và đền thờ. Du khách có thể tham gia một tour du lịch bằng thuyền dọc theo các tuyến đường thủy quanh co, đi qua nhiều hang động và động vật. Các vách đá vôi và các khối đá tạo nên một khung cảnh ấn tượng cho khung cảnh dòng sông yên tĩnh. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, Tràng An còn có bề dày lịch sử và ý nghĩa văn hóa. Khu vực này từng là thủ đô của Việt Nam trong các triều đại Đinh và Lê, và du khách có thể khám phá những ngôi đền và chùa cổ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của hệ động thực vật đa dạng, bao gồm nhiều loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là một điểm đến phổ biến cho những người quan sát chim và những người đam mê thiên nhiên. Quần thể danh thắng Tràng An là một điểm đến độc đáo và tuyệt đẹp thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, bề dày lịch sử và ý nghĩa văn hóa của Việt Nam. Đó là một nơi không thể bỏ qua cho bất cứ ai đi du lịch đến đất nước này.

  Giới thiệu về Tràng An bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Tiếng Anh

  Recognized as a World Heritage Site, Trang An Scenic Landscape Complex is a must visit attraction in Ninh Binh. Trang An is famous for its cultural value, natural beauty, geological value and preservation of heritage.

  Covering an area of 1,961 hectares, Trang An is a spectacular landscape of limestone karst peaks and includes three main functional zones: Trang An Eco- tourist Site, Tam Coc – Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel.

  The most outstanding feature is its cultural value. The cultural history has a close-knit attachment to the geological development of the Trang An rock-painted area. This is the period when the local population experienced the changing environments and endearing climates of the earth’s history, including the landscape constantly being submerged in water due to sea level fluctuations.

  Moreover, Trang An Scenic Landscape Complex is well conserved. Visitors are attracted to the unique architectures of temples, pagodas and palaces of worship.

  With the unique specialties, Trang An Scenic Landscape Complex is an ideal attraction for travelers who want to explore cultural and natural values.

  Tiếng Việt

  Được công nhận là Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An là điểm thăm quan buộc phải đến khi đến Ninh Bình. Tràng An nổi tiếng về giá trị văn hóa, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản.

  Có diện tích 1.961 ha, Tràng An là một thắng cảnh ngoạn mục của các đỉnh núi đá vôi và bao gồm ba khu chức năng chính: Khu du lịch sinh thái Tràng An, thắng cảnh Tam Cốc – Bích Động và Cố đô Hoa Lư.

  Điểm nổi bật nhất là giá trị văn hóa, Lịch sử văn hóa lâu đời nơi đây gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển địa chất của khu vực sơn khối đá vôi Tràng An vào giai đoạn hậu kỳ Cánh Tân và Toàn Tân. Đây là thời kỳ cư dân địa phương trải qua những biến động môi trường và khí hậu khắc nghiệt nhất trong lịch sử trái đất, bao gồm cả việc cảnh quan liên tục bị ngập chìm trong nước do dao động mực nước biển.

  Hơn thế nữa, quần thể Danh thắng Tràng An được bảo tồn tốt. Du khách bị hấp dẫn những nét kiến trúc độc đáo của ngôi chùa, đền và cung điện thờ cúng.

  Với những nét đặc trưng độc đáo, Tràng An là điểm đến lý tưởng đối với những khách di lịch muốn khám phá các giá trị văn hóa và thiên nhiên.

  Giới thiệu Tràng An bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Trang An was recognized as the world heritage site by UNESCO. According to the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Trang An Tourism Complex (Ninh Binh Province) was officially included in the list of the world heritage sites by the World Heritage Committee of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in Doha, the capital of Qatar on 23rd June. The Trang An Tourism Complex consists of three adjacent areas: The Hoa Lu ancient citadel, Trang An Eco-Tourism site and Tam Coc-Bich Dong natural scenic site. Accordingly, the Trang An Tourism Complex has achieved the cultural criteria. Trang An contains evidence of the interaction between human beings and environment and shows their adaptation to the conditions of geographical changes and the harshest environment in the history of the Earth. Regarding the criterion for aesthetic values, Trang An has picturesque natural landscapes including majestic mountains, mysterious caves, tranquil rivers and many holy temples, pagodas and sacred shrines. Up to now, Trang An has become the first complex in Vietnam which was recognized as the world heritage site for both criteria: cultural and natural values.

  Tiếng Việt

  Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quần thể du lịch Tràng An (tỉnh Ninh Bình) đã chính thức được Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách di sản thế giới. tại Doha, thủ đô của Qatar vào ngày 23 tháng 6. Quần thể du lịch Tràng An bao gồm ba khu liền kề: Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An và khu danh thắng thiên nhiên Tam Cốc – Bích Động. Theo đó, Quần thể du lịch Tràng An đã đạt tiêu chí văn hóa. Tràng An chứa đựng bằng chứng về sự tương tác giữa con người với môi trường và cho thấy sự thích nghi của họ với những điều kiện biến đổi địa lý và môi trường khắc nghiệt nhất trong lịch sử Trái đất. Về tiêu chí giá trị thẩm mỹ, Tràng An có cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, núi non hùng vĩ, hang động kỳ bí, sông nước tĩnh lặng và nhiều đền, chùa, miếu linh thiêng. Đến nay, Tràng An đã trở thành quần thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận là di sản thế giới về cả hai tiêu chí: giá trị văn hóa và thiên nhiên.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *