Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

TOP 60 Đề thi cuối kì 1 Toán 7 là tài liệu vô cùng hữu ích không thể thiếu đối với các bạn đang ôn luyện chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới.

Bạn đang đọc: Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

Đề thi học kì 1 Toán 7 tổng hợp 60 đề ôn luyện có đáp án hướng dẫn giải chi tiết kèm theo. Thông qua đề thi học kì 1 Toán 7 các bạn có thêm nhiều nguồn tham khảo hữu ích, ôn luyện làm quen với các dạng bài tập trọng tâm để không bị bỡ ngỡ bước vào kì thi chính thức. Vậy sau đây là trọn bộ nội dung chi tiết 60 đề thi học kì 1 Toán 7 mời các bạn cùng theo dõi.

Lưu ý: 60 Đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án giải chi tiết, các bạn tải File về để xem đầy đủ đáp án nhé.

Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 1

  Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

  Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)

  Câu 1: Nếu Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) thì Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) bằng:

  A. 2

  B. 4

  C. 8

  D. 16

  Câu 2: Kết quả của phép tính Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  B. Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  C. Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  D.Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 4 Số Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) là kết quả của phép tính:

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 5: Kết quả của biểu thức Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)là :

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  D. -3

  Câu 6: Trong các điểm sau: Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  A. điểm M

  B. điểm N

  C. điểm P

  D. điểm Q

  Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:

  A. 2

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường

  A. 1

  B. 2

  C. 2

  D. vô số

  Phần II. Tự luận (8 điểm)

  Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 2: (2,5 điểm)

  Cho đồ thị của hàm số Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)với m là hằng số đi qua điểm Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  a) Xác định m

  b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a

  Câu 3: (3 điểm)

  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

  a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD

  b) Chứng minh rằng CA=CD

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 2

  Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính :

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Bài 3 (1 điểm) 

  Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

  Bài 4 (3 điểm) 

  Cho tam giác nhọn ABC Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm K sao cho Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  a) Chứng minh Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  b) Chứng minh Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  …………………..

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 3

  A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm). Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

  Câu 1. Giá trị của lũy thừa Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) bằng:

  A. 2016

  B.-2016

  C. -1

  D. 1

  Câu 2. Số Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) bằng

  A. -1

  B. 0

  C. 1

  D. 1

  Câu 3. Điểm A(-1 ; 2) thuộc góc phần tư thứ mấy

  A. I

  B. II

  C. III

  D. 2016

  Câu 4. Điểm nào thuộc đồ thị hàm sốTuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  A. A(1 ;-1)

  B. B (-1 ; 1)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  D. IV

  Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập hợp số nào

  A. Tự nhiên

  B. Nguyên

  C. Hữu tỉ

  D. Vô tỉ

  Dùng hình vẽ bên dưới, với giả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy song song với B C cắt các cạnh A B, A C lần lượt tại D và E, để trả lời các câu hỏi từ 6 đến 10

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 6. Góc Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  D. EAD

  Câu 7. Góc Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) là góc đối đỉnh của góc nào?

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 8. Góc Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) là góc trong cùng phía của góc nào?

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 9. Góc ngoài tại đỉnh Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) của tam giác Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) là góc nào sau đây ?

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  D. Cả B và C đều đúng

  Câu 10 . Tổng các góc nào sau đây bằng Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  D. Cả A, B, C đều đúng

  B. TỰ LUẬN

  Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tính hợp lý (nếu có thể)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Bài 2 (1,5 điểm)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Bài 3. (1,0 điểm)

  Tính số đo các góc của tam giác Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) biết chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

  Bài 4. (3,5 điểm)

  Cho tam giác ABC vuông tại B và Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án), tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy E sao cho Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  a) Tính số đo các góc Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  b) Chứng minh Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  c) Chứng minh: DE là trung trực của AC

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 4

  A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

  Câu 1. Giá trị của lũy thừa Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) bằng

  A. 8

  B. -8

  C. 6

  D. -6

  Câu 2. Kết quả của Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) bằng

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 3. Cho a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

  A. a là một số hữu tỉ

  C. a là một số nguyên

  B. a là một số thực

  D. Cả A, B,C đều đúng

  Câu 4. Điểm Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) thuộc đồ thị hàm số Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) thì x bằng

  A. -1

  B. -2

  C. 1

  D. 2

  Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  B. y-x=a

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 6. Làm tròn số 2,018 đến hai chữ số thập phân ta được kết quả là

  A. 2,01

  B. 2,02

  C. 2,03

  D. 2,3

  Dùng hình vẽ bên dưới với giả thiết: Tam giác A B C có Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án). CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các câu hỏi từ 7 tới 12

  …………..

  Đề thi cuối kì 1 Toán 7 – Đề 5

  I. Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm) (Thời gian 15 phút)

  Hãy chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:

  Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 2. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

  A. |-2,5|=2,5

  B. |-2,5|=-2,5

  C. |2,5|=-2,5

  D. -|2,5|=2,5

  Câu 3. Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 4. Cho biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau khi Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án). Hỏi y được biểu diễn theo x bằng công thức nào ?

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Tuyển tập 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án)

  Câu 5. Nếu 3 người làm xong một công việc trong 10 ngày. Vậy 5 người làm xong công việc đó hết mấy ngày?

  A. 6 ngày

  B. 7 ngày

  C. 8 ngày

  D. 9 ngày

  Câu 6. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

  A. Hai góc có chung một đỉnh thì đối đỉnh;

  B. Hai góc có chung một đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh;

  C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau;

  D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

  ………….

  Nội dung trọn bộ tài liệu đề thi học kì 1 Toán 7

  ………………….

  Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề thi và đáp án

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *